Artikelen

Reactie recensie Trouw

In een mooie recensie in dagblad Trouw schrijft Emiel Hakkenes dat ‘verborgen blijft’ wat de tien in Nieuw Boeren: Je leent het land van je kinderen drijft. Uit fragment uit hoofdstuk negen met Peter Harry Mulder en zijn partner Eline Ringelberg in de hoofdrol:

Nu zijn we waar hij wezen wil en is Peter Harry Mulder weer de jongen die schuurdeuren opent voor boerenzwaluwen. Nu even geen diplomatie meer, geen verzachtende omstandigheden. Nee, ‘het boerenland is grotendeels kapot gemaakt’. De hele natuur is op het offerblok van de schaalvergroting beland. Dat is duidelijke taal. ‘Het is overal even slecht. Het gaat nog steeds achteruit. Onze belangrijkste opdracht is hoe we de achteruitgang tot stilstand kunnen brengen en hoe we wat vroeger veel beter was, weer terug kunnen krijgen.’ Dat is even heel kort door de bocht, waar we, de mensen die zich druk maken om biodiversiteit, ‘iets’ moeten zien te veranderen. En die verandering begint, na de kennis en de overdracht over de noodzaak ervan in de eerste plaats, met het stiekem planten van struwelen in de nachtelijke duisternis. 

Ik stuurde als reactie een briefje:

Nieuw Boeren

 

Het is Emiel Hakkenes niet duidelijk wat tien boerenfamilies ‘drijft’ in Nieuw Boeren: Je leent het land van je kinderen. Wat te denken van de akkerbouwer die kapot land wil herstellen. Van de kippenboer die inziet dat je het hele land niet kunt blijven bedekken met een laag stront. Van de varkensboer die pleit voor beter leven van alle landbouwdieren. Van de schapenboer die met geweld wordt bedreigd, omdat hij natuur en productie hand in hand wil doen gaan. Van de koeienboer die vanwege de stikstofproblemen besluit tot schaalverkleining, waarna zijn dochter op de landbouwschool voor gek wordt verklaard. Van de aspergekweker die van Limburg een modelprovincie wil maken, een paradijs voor mens en dier. Inderdaad veel niche. Maar de boodschap van de voorbeeldboeren is duidelijk: maak van niche gangbaar en je bent in één klap van het stikstofprobleem verlost.

 

Kees Kooman, auteur van de agrarische trilogie Boerenbloed, Dit is uw land en Nieuw Boeren.