Artikelen

over ecologische waanzin gesproken

De overheid komt er eind oktober 2019 achter dat biomassacentrales vervuilende zijn dan de in allerijl gesloten kolencentrales.

Uit Boerenbloed 2014: Professor emeritus milieukunde Lucas Reijnders noemt het wegwerken van de enorme mestoverschotten in Nederland ecologische waanzin, en de pogingen van wat bruin of zwart is ‘groen wassen’ bijvoorbeeld door middel van de zogeheten bio-vergassers zo mogelijk nog krankzinniger. Dit alternatief heeft niets te maken met een beter milieu. Integendeel. Er komen volgens hem zware metalen aan te pas om de bio-vergasser goed te laten werken en uiteindelijk ben je meer energie kwijt om de ‘groene’ brandstof op te wekken dan dat het oplevert. Daarom verwacht hij ook niets van mestverwerking door melkveehouders op hun eigen bedrijf.

Het is een behoorlijk ingewikkeld verhaal, maar om dit proces een beetje ecologisch te laten werken, heb je een relatief hoge (buiten)temperatuur nodig. Typisch voorbeeldje van water naar de zee dragen, zoals het nu gaat. Of wie weet, als je nu wel heel voortvarend de CO2-kringloop blijft volpompen met stikstof en ammoniak en de klimaatverandering nog wat sneller verloopt, kunnen komende generaties er misschien toch nog succes mee boeken dankzij de snel verworven tropische temperaturen.