TRACTOREN VERSUS WOORDEN:WIE WINT?

In het Handvest van de Aarde (Earth Charter) in 2000 opgesteld door de Verenigde Naties met richtlijnen voor een duurzame wereld staat o.a. dat ‘de bewijslast zou moeten liggen bij diegenen die vinden dat bepaalde activiteiten geen significante milieuschade aanrichten en dezen wettelijk aansprakelijk stellen.’ Boze boeren hanteren de omgekeerde

Lees verder

Landbouwsubsidie als wisselgeld bij stikstofcrisis

Vandaag in de Volkskrant opiniestuk Jeltsje van der Meer en Henk Folman, hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Groningen: Zet subsidie voor landbouw in tegen stikstof. Hun conclusie naar aanleiding van alternatief 'plan' van de ijzersterke landbouwlobby 'Meer, meer, meer': boeren zijn beter in demonstreren dan in het opstellen van serieuze plannen

Lees verder

over ecologische waanzin gesproken

De overheid komt er eind oktober 2019 achter dat biomassacentrales vervuilende zijn dan de in allerijl gesloten kolencentrales. Uit Boerenbloed 2014: Professor emeritus milieukunde Lucas Reijnders noemt het wegwerken van de enorme mestoverschotten in Nederland ecologische waanzin, en de pogingen van wat bruin of zwart is ‘groen wassen’ bijvoorbeeld door

Lees verder